Příběhy (z) lesa

Termín a místo konání dle domluvy

individuálně 900 Kč

skupina 4-6 osob á 590 Kč / osoba

Chci to zažít
Rozmotávač Myšlenekmapa_maja bourková

Být tady a teď není prázdné klišé. Poslední dobou se spíše stává vzácným uměním, které si (ne)dobrovolně odpíráme v honbě za poklady světa. Vystupte aspoň na chvíli z kruhu.

Zastavit se, nabrat do plic čerstvý vzduch, uvědomit si sami sebe a znovu objevovat kouzlo života - tohle a mnohem víc můžete zažít na výpravách Příběhů (z) lesa.

Na co se můžete těšit:

Příběhy (z) lesa jsou volně inspirovány podobným konceptem, který vychází z vědeckých poznatků o příznivých účincích pobytu v lese. Po absolvování původního průvodcovského kurzu a několika „cvičných" výletech jsem si uvědomila, že stejně jako u koučovacích setkání potřebuji i zde vložit do procesu esenci Rozmotávače myšlenek. Tak vznikly Příběhy (z) lesa, které jdou svou vlastní cestou.

Při procházce krajinou ke mně přicházejí otázky nebo jednoduché úkoly, využívající aktuální prostředí a jeho jednotlivé prvky (vodní toky, rybník, stromy skloněné do tvaru brány atp.). Má to svoji velikou výhodu - žádná akce se neopakuje, každé setkání je unikátní a děje se přímo teď a tady. Otázky a úkoly, které ke mně přicházejí, jsou ušité na míru vašemu záměru.

Během dvouhodinové procházky po lese nebo v parku vás budu doprovázet a povídat si s vámi o všem, co vám vytane na mysli. Kromě rozhovoru a mých podnětů můžeme část cesty projít mlčky, ponořeni do vlastních myšlenek.

Nic zde nehodnotíme, nic nemá jediné správné řešení. Můžete se zapojit více nebo zůstat stranou a pohrouženi sami v sobě vnímat přicházející informace v tichu lesní pěšiny.

Jaké náměty můžeme po cestě prozkoumat?

    • co se může stát, když se vracíte ve vlastních stopách?
    • které staré strachy a nefunkční vzorce chcete nechat v lese?
    • co chcete podpořit při průchodu lesní bránou?
    • jak souvisí koloběh roku s vašimi životními rituály a proměnami?
    • ...a mnohé další, co nám během cesty přijde naproti

Co vám tahle výprava přinese?

Na rozdíl od rozsáhlejšího konceptu Někam jinam a zpátky, kdy spolu pracujeme podobně jako při klasickém koučovacím sezení (a trvá to obvykle déle), se v Příbězích (z) lesa více zaměříte na vaše vlastní vnímání okolí, jak k vám les a krajina cestou promlouvá. I zde je pouze na vás, jak se získanými impulsy a objevenými informacemi naložíte.

Příběhy (z) lesa jsou skvělou vstupní bránou k dlouhodobější spolupráci. Pokud vás láká rozmotávání myšlenek, ale chcete se nejdřív vzájemně lépe poznat, potkat se osobně a navnímat, zda pro sebe budeme ti správní parťáci, vřele doporučuji začít právě touto společnou výpravou.

➤ Máte-li zájem se zúčastnit ve vlastní skupině (vhodné např. pro rodinu s dětmi), napište mi prosím zprávu, v případě min. 3 zájemců se můžeme domluvit na individuálním termínu.

maja_bourkova_pribehy_lesa

Tato cesta mi mimo jiné přinesla uvědomění sebe sama, příjemné zklidnění
a nevšední revizi toho, za co mohu být ve svém životě opravdu vděčný
(a někdy to přehlížím jako běžně dostupné samozřejmosti).

V lese cítím stabilitu a klid. I za relativně krátkou dobu mi tato vycházka
přinesla odpočinek a novou energii, prožil jsem si i vzpomínky z dětství,
kdy jsem chodíval s kamarády do lesa a trávil zde celé dny.

Máju coby průvodce jsem vnímala jako přirozenou součást dění,
rozhovor i samotná cesta ubíhaly volně a lehce.

Když jsem se po vstupu do lesa uklidnila a zpomalila,
tak to celé začalo krásně plynout a začala jsem si to víc užívat.
Vyhovovalo mi i Májino jemné vedení. Jsem teď víc sama u sebe,
lépe si uvědomuju svoje smysly a přítomnou chvíli.