Zásady zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Maja Bourková, IČ: 48519791, se sídlem Josefská 612/15, 602 00, Brno – Brno-město, zapsaná v Živnostenském rejstříku od 28.04.1993, č. j. MMB/0424893.

Kontaktní údaje správce: maja@bourkova.cz

dále jen „správce“

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Údaje, které správci poskytnete při nákupu on-line produktů, fyzických produktů nebo při využití služeb správce, tedy především jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon.

V rámci vaší účasti na seminářích, workshopech nebo při jiném využití služeb správce jsou pouze s vaším souhlasem pořizovány, uchovány a využívány fotografie nebo zvukový záznam z dané akce do doby, než svůj souhlas sami odvoláte.

Za jakým účelem údaje jsou údaje zpracovávány?

Údaje, které jste správci poskytli, jsou využívány pro plnění smlouvy, z důvodů plnění oprávněných zájmů správce a z důvodů plnění zákonných povinností vyplývajících zejména ze zákona o účetnictví.

Tyto osobní údaje jsou nezbytné k tomu, aby bylo možné s vámi uzavřít smlouvu a poskytnout službu. V případě, že osobní údaje neposkytnete, není možné smlouvu uzavřít či službu poskytnout.

Vaše data správce používá také pro účely marketingu, zasílání newsletteru, při poskytování služeb a prodeji produktů a pro další zkvalitňování služeb a produktů.

Fotografická nebo zvuková dokumentace a záznamy z workshopů jsou používány zejména na webu a sociálních sítích s vaším souhlasem do doby, než jej sami odvoláte.

Poskytnuté reference jsou využívány zejména na webu a sociálních sítích, rovněž s vaším souhlasem do doby, než jej sami odvoláte.

Odebírání newsletteru lze kdykoliv zrušit kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého newsletteru nebo oznámením na e-mail správce.

Osobní údaje mohou být ověřovány nebo získávány i z veřejně dostupných zdrojů (obchodní rejstřík, registry propojené přes aplikaci ARES Ministerstva financí).

Přístup a zpracovatelé osobních údajů

Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Údaje zpracovává především sám správce, který se zavazuje o nich zachovávat mlčenlivost, dbát na jejich bezpečnost a chránit je v rámci dostupných moderních technologií.

Dále může správce pověřit zpracováním osobních údajů dalšího zpracovatele osobních údajů, a to pouze za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny v těchto pravidlech.

Ke dni vzniku těchto pravidel využívá správce tyto zpracovatele:

 • iÚčto (fakturace)
 • Marcela Kocian (vedení účetnictví)
 • Google Cloud (zálohování dat)
 • Active 24 (webhosting)
 • Forpsi (webmail)
 • OneBit (webmail)
 • Reenio (rezervace služeb)
 • Smartmailing (rozesílání newsletterů)
 • SimpleShop a WordPress (pro vygenerování přístupu do členské sekce)
 • Facebook, Instagram a LinkedIn

Pokud chcete být informováni o budoucích změnách v seznamu zpracovatelů, zašlete prosím žádost na výše uvedený e-mail správce.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Práva klienta

 • máte právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány
 • máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na vaši žádost nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. Neúplné osobní údaje můžete kdykoli doplnit
 • máte právo na omezení zpracování osobních údajů nebo výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
 • máte možnost získat osobní údaje, které jste správci poskytl v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou

V případě, že budete jakkoli nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem, můžete podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Správce s vámi rád probere, čeho se vaše nespokojenost týká a bude-li to v jeho moci, podnikne veškeré kroky k nápravě situace.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy uzavřené mezi správcem a vámi a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle aktuálně platné právní úpravy.

Dokument platí od 25. 2. 2021