Aktivujte svého vnitřního Mudrce

Článek Vnitřní mudrc Maja Bourková

Vnitřní sabotéři nás provázejí věrně a neúnavně takřka od dětství. Jakým způsobem lze tuto nedobrovolnou spolupráci s díky ukončit?

Odpovědí je naše další vnitřní entita – Mudrc, který představuje hlubší a moudřejší část naší mysli. Dokáže se povznést nad konflikty, nenechá se strhnout napětím a nepohodou ostatních a nepodléhá lžím sabotérů. Díky svým 5 klíčovým schopnostem umí efektivně přistoupit k řešení jakéhokoli problému.

5 kvalit vnitřního Mudrce

  1. Empatie = zkoumat a objevovat s upřímným zájmem a otevřenou myslí
  2. Zvídavost = vcítit se do vlastních pocitů i pocitů ostatních lidí a řešit každou situaci s porozuměním
  3. Inovace = vytvářet nové perspektivy a přinášet neobvyklá řešení (tzv. „Thinking outside the box“)
  4. Navigace = směřovat nás po cestě, která nejlépe koresponduje s našimi hodnotami a posláním
  5. Aktivace = rozhodovat se a aktivně podnikat potřebné kroky bez stresu, rozptylování a ovlivňování sabotéry

Jak v sobě objevit a posilovat svého Mudrce?

Důležité je vnímat přítomný okamžik, být vědomý a všímat si drobností a detailů. Uvědomění, že nás v první chvíli v nepříjemné situaci možná jen přemohl stres a obavy, hučí do nás vnitřní kritik a máme pocit, že se na nás všechno sype.

V takový moment je důležité zastavit se, poodstoupit od problému a dát si chvilku na pozorování, co se děje ve skutečnosti. Naštval jsem kolegu/šéfa/klienta/partnera, protože… – zlobí se na mě opravdu, nebo to je mé očekávání (empirický předpoklad, staré vzorce chování atp.)? Nebo jen druhá strana upustila páru a předpokládá, že se k situaci postavíme čelem a přineseme rozumné řešení?

Soudce a jeho věrní nohsledi sabotéři se na vás pokusí vysypat koš čurbesu. Mudrc v takové chvíli posoudí, co je skutečně realita a co naše očekávání a domněnky. A díky tomu dál jedná v klidu a s rozvahou.

Zabalte se do deky

Jednomu klientovi, který se trápil očekáváním agrese ze strany druhých, kdykoli ho čekalo řešení nějaké nekomfortní situace, jsme vytvořili pomůcku „Zabal se do deky“. Vhodnou formu jsme určili na základě zkoumání, co přesně v danou chvíli potřebuje cítit, což byl pocit bezpečí a útočiště (neboli Tady na mě nikdo nemůže).

Vždy, když se chystal řešit nějaké nepohodlí, např. komunikovat s úřady, dopřál si nejprve tuto emoci „bezpečného útočiště“, která mu následně pomohla jednat s rozvahou a vědomím vlastních možností a hodnoty. Namísto jeho sabotérů Oběti a Hyperostražitého Vedoucího nastoupil Mudrc s empatií k sobě, ale i k ostatním účastníkům hovoru. Klient byl taky lépe přístupný možnosti, že i na druhé straně telefonu je člověk se svými potřebami, chybami a náladami.

Aplikovali jsme zde jednoduše moje oblíbené pořekadlo „Jak vy k my, tak my k vy.“. Funguje to velmi často. Osobně mám zábavné zkušenosti z úřadů, obchodů apod. Úsměv a nehraný milý tón někdy dělají hotové zázraky. Stačí nastavit nohu našim agresivním našeptávačům.

 

citace-clanek-saboteri-maja-bourkova

 

Technika tří darů nás učí, jak nacházet v každé nekomfortní situaci 3 možnosti, jak nás tato zkušenost může obohatit, co nám může přinést, co se z ní můžeme naučit (klidně i v delším časovém horizontu). Najdete tu dokonce i praktické příklady ze života, o kterých by jen málokdo na první pohled tvrdil, že jsou pro něj přínosné (ztráta blízkého člověka, závažné onemocnění nebo drastický vyhazov z práce apod.).

Jak každý den posilovat svého Mudrce?

Procvičujte vědomé vnímání okamžiku – jakou teplotu má dnes vzduch, jaké vůně a zvuky jsou kolem vás, jak se cítíte v různých okamžicích. Jak reagujete v situaci, kdy jste nablízku rozčilenému nebo nervóznímu člověku – přejímáte jeho pocity, nebo se vám daří zůstat stranou těmto ruchům?

Když se dostanete do nepříjemné situace, dopřejte si stopku a malou pauzu na pozorování – je to skutečně „moje“, nebo jen přebírám něčí emoce? Jak mohu co nejlépe danou situaci vyřešit? Bude to pro mě důležité příští týden, měsíc, rok?

Trénujte nehodnotící vědomí – nepředjímejte, že támhleta naštvaně se tvářící prodavačka na vás bude u kasy štěkat (pak k ní přistupujete přesně s touto energií a většinou si i přitáhnete to, co si – bezděčně – „přejete“ nebo očekáváte.

Buďte zvídaví – dovolte si předpokládat, že existuje více řešení a že některá možná ještě neznáte.

 

A na závěr mám pro vás malý experiment – zkuste v následujících 5 dnech dělat jednu věc jinak, než jste zvyklí. Běžte do práce jinou trasou, čistěte si zuby druhou rukou, udělejte si ráno malý rituál, který běžně neděláváte. Vyšší level – než vynesete vlastní soud nad situací nebo člověkem, chvíli to jen tak pozorujte a hrajte si s možnostmi.

Jaké v tom jsou příležitosti pro vás? A jaká drobná změna v denních návycích vám umožní hodit prokrastinaci přes palubu a jít do akce?

Napadlo vás něco k příběhu? 

napište mi

Nebo se přihlaste k odběru novinek